ttap drážka

TTAP-pagina-topheader

ttap-logo 100x43

ttap® je inovatívny nový šesťramenný skrutkovací systém, ktorý ponúka zjavné výhody v porovnaní s generickým šesťramenným systémom (Torx®). ttap® je skrutkovací systém navrhnutý na náročnú prácu, vrátane profesionálnych úloh. Perfektné zapadnutie skrutkovacieho nástavca a absencia akéhokoľvek kývania umožňuje skrutkovať jednou rukou a bez použitia magnetického bitu. ttap® uľahčuje prácu a znižuje náklady.


Zjednodušenie práce:
• „Stick-fit“; skrutkovač perfektne zapadne do drážky v hlave vrutu
• Bez kývania, skrutkovač sa nekýve a nevyskakuje z drážok v hlave vrutu
• Nie je nutné tlačiť pri montáži na skrutkovač
• Je možné pracovať len jednou rukou
• Nie je nutné používať magnetický držiak bitov a tiež sa nevyskytujú oceľové triesky vedúce k zaseknutiu bitu
• Skrutkovač prenikne jednoduchšie do drážok v hlave vrutu


Efektívne náklady:
• Redukcia použitia nástrojov
• Zvýšená produktivita
• Zníženie rizika poškodenia antikoróznych povrchových vrstiev
• Vyšší zisk a lepšia pracovná morálka


Kompatibilná so šesťramenným systémom skrutkovacích nástavcov (Torx®):
• ttap® je 100% šesťramenný otvor v hlave vrutu
• Bity typu Torx® môžete použiť na vruty ttap® a je teda strategicky jednoduché prejsť na ttap®


Efektívny prenos krútiaceho momentu:
• Keďže ttap® umožňuje použiť silnejší krútiaci moment, môžete nahradiť akýkoľvek šesťhranný skrutkovací nástavec nástavcom ttap®


Nenáročná aplikácia:
• Nie je nutné vyvíjať nadmernú silu na zaskrutkovanie vrutu.
• Ak porovnáte drážku ttap® s drážkami typu „Phillips“ alebo Pozidriv“, hlavná výhoda je v tom, že nemusíte na vrut tak tak tlačiť aby ste ho zaskrutkovali, takže ttap® znižuje namáhavosť práce.

MaxxFast-products-footer-1170